Anna Drążkowska

artysta muzyk, pianista, nauczyciel, założyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego oraz Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia.  Prezes Akademii Talentów Sp. z o.o. - organu prowadzącego Lubelską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia oraz Niepubliczne Ognisko Artystyczne "Akademia Talentów" w Lublinie. Od roku akademickiego 2019/2020 członek zespołu programowego kierunku jazzu i muzyki estradowej UMCS w Lublinie. Wykształcenie wyższe uzyskała w krakowskiej Akademii Muzycznej (Wydział Instrumentalny), gdzie z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej – wybitnej pianistki polskiej, laureatki wielu nagród i wyróżnień konkursowych na całym świecie. W latach 1983 – 1999 pracowała jako nauczyciel gry na fortepianie i akompaniator w Państwowej Szkole Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Lublinie, a także w innych szkołach jako nauczyciel muzyki. Anna Drążkowska przyczyniła się do powstania i rejestracji w roku 2003 ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Artystycznych “Pro Arte” w Lublinie, w którym pełni funkcję prezesa. Aktywnie działa na rzecz krzewienia kultury w środowisku, za co została wielokrotnie uhonorowana listami gratulacyjnymi, w tym od lokalnych władz samorządowych i oświatowych, od organizatorów różnorodnych konkursów i wydarzeń artystycznych. W 1997 r. otrzymała wyróżnienie im. Eudoksji Rakowskiej przyznane przez Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION. Anna Drążkowska angażuje się także w działalność społeczną. Jest współzałożycielem Fundacji “Między Nami” w Lublinie, działającej głównie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, przez szereg lat prowadziła zajęcia muzykoterapii. W roku 2000 otrzymała tytuł Honorowego Dobroczyńcy Fundacji w 10-lecie działalności tej organizacji. Jest również współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia EMAUS – organizacji charytatywnej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego, która swoje działania kieruje do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji ich ubóstwa, bezdomności bądź niepełnosprawności. Od 2022 roku członek Rady Przemysłów Kreatywnych przy Prezydencie Miasta Lublin.