Anna Lipińska
kształcenie słuchu, zasady muzyki

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola  w Lublinie w klasie skrzypiec oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Obecnie zajmuje się działalnością pedagogiczną.