Anna Ozimek
przedmioty ogólnomuzyczne

Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie w klasie fortepianu i rytmiki oraz studiów muzykologicznych (KUL) i pedagogicznych (UMCS). Obecnie zajmuje się działalnością pedagogiczną.