Maria Ziarkowska
historia muzyki, formy muzyczne

Artysta muzyk, pedagog. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Instrumentalnym, specjalność: wiolonczela w klasie znakomitego dyrygenta, kompozytora i wiolonczelisty Adama Klocka. Ukończyła również studia doktoranckie z zakresu muzykologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2023 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce. Brała udział w mistrzowskich kursach muzycznych w Łańcucie i Zamościu, doskonaląc swe umiejętności u profesorów: T. Strahla, S. Firleja , A. Reicherdt’a. Zrzeszona w kwartecie smyczkowym pracowała pod kierunkiem: A. Armatys- Borelli, doskonaliła swe umiejętności kameralne u profesorów: D. Połońskiego, P. Bucka, T. Gadziny. Wystąpiła z zespołem podczas „Estrady Młodych” w Centrum Paderewskiego w Tarnowie oraz na forach poświęconych twórczości K. Szymanowskiego i Z. Kodalya. Współpracowała z Teatrem Ludowym w Krakowie na stanowisku aktor- akompaniator do spektaklu „”Kupiec wenecki”” W. Szekspira w reżyserii T. Svobody. Pracuje na stanowisku muzyk orkiestrowy – wiolonczelistka w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Przez cztery sezony pełniła również funkcję koncertmistrza prowadząc sekcję wiolonczel. Współpracowała z czasopismem „Muzyka21”, do którego pisała liczne artykuły i recenzje płyt. Jest autorką książek dla dzieci „Dziecięce przygody Witka” (o Witoldzie Lutosławskim) i „Wieści z Brzuszka”. Prowadzi również działalność pedagogiczną uwieńczoną licznymi sukcesami uczniów podczas konkursów o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.