Mateusz Obroślak
kierownik sekcji wokalistyka jazzowa, śpiew, emisja głosu, combo (zespół jazzowy)

absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Ukończył II st. szkoły muzycznej otrzymując tytuł zawodowy – muzyk instrumentalista – specjalność flet poprzeczny. Oprócz gry na instrumencie jego pasją jest śpiew rozrywkowy. Zamiłowanie do śpiewu początkowo traktował jako hobby. W 2010 roku rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku gdzie ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność Wokalistyka Jazzowa. Obecnie jest absolwentem studiów magisterskich tego kierunku. Jego jednym z większych osiągnięć była współpraca, jako solisty, z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej. Współpracował również jako solista z Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego, a także z Uczelnianym Chórem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie jest solistą w lubelskim chórze gospel "Heaven Up". Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywał pracując w prywatnej szkole „Akademia Rocka – New Drum School” w Gdańsku i Gdyni gdzie uczył śpiewu. Obecnie jest nauczycielem śpiewu w Lubelskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st. W rodzinnej miejscowości Kock, położonej na Lubelszczyźnie, prowadzi Wielopokoleniowy Zespół Artystyczny „Nadzieja”, przygotowując do koncertów chór i solistów. Jednym z większych osiągnięć "Nadziei" był występ z zespołem "Bajm" na koncercie rozpoczynającym nową trasę BINGO Tour, Beata i Bajm. Mateusz objął również kierownictwo nad zespołem wokalnym „Fidelis” działającym przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie. Od wielu lat zajmuje się trenowaniem głosu, zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Wielokrotnie był jurorem w przeglądach i konkursach wokalnych, m.in. na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Lubelszczyzny „Śpiewający Słowik”. Jest pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym Wojewódzkiego Konkursu Kolęd - „Gore Gwiazda Jezusowi” w Kocku. Organizował trasy koncertowe dla studentów wokalistyki, przygotowując występy solowe i zespołowe. Jest właścicielem firmy Voice Factory zajmującej się profesjonalnym szkoleniem głosu na terenie Lubelszczyzny. Na scenie współpracował z takimi artystami jak Marek Piekarczyk, Monika Kuszyńska, Beata Kozidrak.