Monika Sołtyszewska - Leśkiewicz
śpiew, emisja głosu

wokalistka, trener wokalny. Absolwentka kierunku Jazz i muzyka estradowa, specjalność wykonawstwo wokalne na UMCS w Lublinie. Kontynuowała naukę na studiach II stopnia w dwóch Akademiach Muzycznych. W roku 2014 uzyskała tytuł magistra sztuki w Akademii Muzycznej w Poznaniu na specjalności wokalistyka w zakresie muzyki jazzowej i estradowej w klasie dr hab. Janusza Szroma. W 2015 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej w klasie prof. Andrzeja Zubka, ze specjalizacją wokalistyka jazzowa w kasie dr Kamili Abrahamowicz–Szlempo oraz otrzymała tytuł magistra sztuki. Od 2015 roku jako solistka i chórzystka śpiewa w lubelskim zespole gospel Heaven Up. Prowadzi aktywną działalność koncertową, angażuje się w różne muzyczne projekty. Na scenie współpracowała m.in. z Beatą Bednarz, Moniką Kuszyńską, Marcinem Różyckim, Mariuszem Bogdanowiczem. Założycielka i instruktor wokalny Fabryki Piosenki Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie kształci młodych wokalistów, którzy mogą poszczycić się licznymi sukcesami na konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej.