Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia

Założycielkami szkoły są Anna Drążkowska i Aleksandra Kutrzepa. Organ Prowadzący reprezentuje Anna Drążkowska, która jest także dyrektorem szkoły. Szkoła rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2010 roku i oferuje kształcenie muzyczne II stopnia w zakresie jazzu i muzyki rozrywkowej. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 545/6/2010. Decyzją nr DEK-WPM.IS-802/10/12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2012 roku szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej i tym samym przyznano prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

Zajęcia w szkole odbywają się z reguły 2-3 razy w tygodniu (poza nauką w szkołach prowadzących kształcenie ogólne), we wspólnie uzgodnionych, dogodnych dla uczniów i nauczycieli, terminach (najczęściej popołudniami, a także w soboty).

 

Oferowane specjalności to:

wokalistyka jazzowa

instrumentalistyka jazzowa- specjalizacje:

 • fortepian jazzowy
 • akordeon jazzowy
 • saksofon jazzowy
 • skrzypce jazzowe
 • gitara jazzowa
 • gitara basowa jazzowa
 • kontrabas jazzowy
 • perkusja jazzowa

 

W ramach powyższych specjalności szkoła oferuje siatkę przedmiotów ogólnomuzycznych (propedeutycznych).  

 

Więcej informacji w zakładce:  O szkole  >  Przedmioty

 

 • Szkoła przygotowuje do zawodu muzyk w specjalnościach: wokalistyka jazzowa, instrumentalistyka jazzowa
 • Nauka w szkole trwa 4 lata lub 6 lat
 • Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na wydziały Akademii Muzycznych oraz kierunki związane z muzyką jazzowo-rozrywkową
 • Uczniowie mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć podczas koncertów i wydarzeń artystycznych oraz dokonywania nagrań

 

Z radością informujemy, że z okazji 10-lecia istnienia szkoły medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:

 • Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia
 • Kutrzepa Robert
 • Kutrzepa Aleksandra

Dyplomy Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:

 • Czapliński Wojciech
 • Czyżewski Patryk
 • Garczyński Bartłomiej
 • Kowalczyk Michał
 • Lipińska Anna
 • Obrośloak Mateusz
 • Skiba Nina
 • Sołtyszewska-Leśkiewicz Monika
 • Szymczyk Monika