Materiały do nauczania online

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja dostępne są materiały do nauczania online. Znajdziemy tam szereg materiałów edukacyjnych, na które składają się polecane przez ministerstwo ds. edukacji platformy, strony internetowe, a także serwisy wspierające zdalne nauczanie na każdym etapie edukacyjnym.

Zachęcamy wszystkich uczniów do pracy zdalnej, aby skutki zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych były jak najmniej odczuwalne.

W szczególności polecamy:

https://cea-art.pl/harmonia/

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/


W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła ma obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informujemy, że nauczyciele kontynuują realizację podstawy programowej w oparciu o przyjęte w szkole programy nauczania z wykorzystaniem, w zależności od możliwości technicznych obu stron:

-        komunikatorów (zajęcia w trybie synchronicznym) – Skype, Whatsapp, Messenger, Facetime, Google Duo, Google Classroom, Google Meet,

-        grup społecznościowych – Facebook;

-        poczty elektronicznej:

  • skanowanie i przesyłanie uczniom materiałów edukacyjnych np. z podręczników i ćwiczeń, kart pracy, a następnie ich odsyłanie przez uczniów,
  • przesyłanie uczniom materiałów edukacyjnych w różnej formie - tekstowej, audio, video,
  • przesyłanie własnych nagrań z ćwiczeniami praktycznymi i wskazówkami do realizacji w domu, a następnie zarejestrowanie ich przez ucznia i odsyłanie nauczycielowi,
  • przesyłanie linków do zadań online, materiałów, utworów, nagrań, filmów, filmów instruktażowych, spektakli, autorskich prezentacji multimedialnych,

-       materiałów edukacyjnych dostępnych online m.in.:

-       platform/portali/aplikacji edukacyjnych m.in.:

 

Nauczyciele podejmują ciągłe prace nad poszerzaniem i udoskonalaniem stosowanych technik i metod oraz nad monitorowaniem i ocenianiem postępów uczniów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA