Gala stypendiów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego (21.03.2024 r.)