Czesne w roku szkolnym 2019/2020

Czesne w roku szkolnym 2019/2020 zostało zwiększone o 50 złotych (podwyżka rzędu 10-15%) w stosunku do poprzedniego roku szkolnego i wynosić będzie 450,00 zł/m-c (czesne płatne do 5. dnia każdego miesiąca z góry w okresie wrzesień-sierpień). Czesne dla uczniów klas programowo najwyższych (absolwentów) naliczane jest do miesiąca ukończenia nauki włącznie.