Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10.01.2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEiN od 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na terenie szkoły w dalszym ciągu obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.