Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W związku z sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego dnia 01.09.2021 r. w środę nie odbędzie się w tradycyjnej formie zebrania ogólnego. Informacje będą na bieżąco udostępniane Uczniom i ich Rodzicom na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebook’u.

W związku z powyższym zaplanowane zostały spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotu głównego wg poniższego harmonogramu:

1. przydział sal na rozpoczęciu roku szkolnego,

Możliwe jest również ustalenie planu zajęć telefonicznie/mailowo z nauczycielem - nowi uczniowie są w tym przypadku proszeni o kontakt telefoniczny z biurem szkoły. Informacje dotyczące pozostałych zajęć, na które uczeń ma obowiązek uczęszczać, również będą przekazywane przez nauczycieli przedmiotów głównych wraz z numerami kontaktowymi do nauczycieli tych zajęć.

Ponadto, poniżej zamieszczamy:

2. informacje organizacyjne od dyrektora szkoły,