Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

serdecznie witam w nowym roku szkolnym 2023/2024.

 

Przedstawiam Państwu najważniejsze informacje organizacyjne:

 

  1. w dniu 04.09.2023 r. zaplanowane zostały indywidualne spotkania z nauczycielami prowadzącymi przedmiot główny według ustalonego harmonogramu, który zostanie podany po zebraniu rady pedagogicznej w dniu 01.09.2023 r. Istnieje także możliwość ustalenia terminu zajęć poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z nauczycielem (w przypadku nowych uczniów prosimy o kontakt z biurem szkoły w celu ich otrzymania).
  2. plan zajęć grupowych zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły dnia 01.09.2023 r., po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. Bardzo proszę o obecność na pierwszych organizacyjnych zajęciach zgodnie z zaproponowanym planem. Zajęcia rozpoczynają się od wtorku 05.09.2023 r. - PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH
  3. biuro szkoły będzie czynnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00;
  4. korzystanie z możliwości wypożyczenia instrumentów będzie możliwe za pośrednictwem nauczyciela instrumentu głównego;
  5. korzystanie z biblioteki jest możliwe poprzez zamówienie materiałów dydaktycznych drogą mailową lub telefonicznie;
  6. w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny „Fryderyk” – dane do logowania dla dotychczasowych uczniów i ich rodziców od tego roku ZMIENIĄ SIĘ. Wszyscy, w tym również nowi uczniowie i ich rodzice, otrzymają dane dostępowe wraz z Instrukcją użytkowania oraz pierwszego logowania w pierwszej połowie września drogą mailową;
  7. nauczyciele przedmiotów głównych zostali zobowiązani do przekazywania swoim uczniom informacji nt. pozostałych zajęć praktycznych – fortepian dla wokalistów, fortepian obowiązkowy-jazzowy, akompaniament, combo itp.;
  8. nowi uczniowie zostają dodani do szkolnej grupy na Facebook’u, na której pojawiają się ogłoszenia, komunikaty i inne przydatne informacje;
  9. dodatkowe dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2023/2024 będą opublikowane po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną w dniu 01.09.2023 r.;
  10. czesne za naukę w szkole w roku szkolnym 2023/2024 kształtuje się następująco:

czesne - 600 zł/m-c

 

Opłat można dokonywać przelewem na konto - UWAGA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO:

73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

Szkoła Muzyczna

BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43

Proszę o umieszczanie w tytule przelewu następujących informacji: imię i nazwisko ucznia, miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata.

 

 

Życzę wszystkim wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku Szkolnym!