Zapraszamy na koncert naszych uczniów

Zapraszamy na koncert naszych uczniów! W repertuarze kompozycje autorskie do tekstów Cypriana Kamila Norwida. Opiekunem artystycznym uczniów jest p. Monika Szymczyk-Obroślak.