Przedmioty realizowane w ramach 4-letniego lub 6-letniego* cyklu nauczania

 

1

Specjalność - wokalistyka jazzowa

 • fortepian dla wokalistów
 • praca z akompaniatorem
 • dykcja z recytacją
 • emisja głosu
 • kształcenie słuchu
 • combo (zespół jazzowy)
 • historia jazzu z literaturą
 • historia muzyki
 • harmonia jazzowa z podstawami improwizacji
 • formy muzyczne
 • ćwiczenia rytmiczne
 • zasady muzyki z elementami edycji nut

 

2

Specjalność - instrumentalistyka jazzowa
 

 • fortepian obowiązkowy - jazzowy
 • kształcenie słuchu
 • harmonia jazzowa z podstawami improwizacji
 • historia jazzu z literaturą
 • big-band
 • combo (zespół jazzowy)
 • historia muzyki
 • formy muzyczne
 • ćwiczenia rytmiczne
 • zasady muzyki z elementami edycji nut

 

* Istnieje możliwość skrócenia cyklu kształcenia poprzez zastosowanie indywidualnego toku nauki. Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki i wydawane jest przez dyrektora szkoły na podstawie opinii nauczyciela przedmiotu głównego na temat predyspozycji, możliwości i dotychczasowych osiągnięć ucznia.