Rekrutacja

Na rok szkolny 2021/2022

zapraszamy kandydatów od 14. do 23. roku życia

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,

3. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny - jednorazowo 50 zł na konto: Akademia Talentów Sp. z o.o.ING BANK ŚLĄSKI S.A., 78 1050 1953 1000 0023 5977 6743, al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin

drogą mailową: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie szkoły.

 

Dokumenty do pobrania:

[ikona-download]

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Po zakwalifikowaniu się ucznia do szkoły następuje podpisanie umowy.

[ikona-download]

Umowa

 


Bezpłatne konsultacje dla kandydatów - zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach dla kandydatów do szkoły z nauczycielami poszczególnych specjalności:

 

 

 

W celu umówieniu sie na konsultacje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem szkoły.

 


 

Regulamin przyjmowania uczniów do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st.

 


 

Zapraszamy wszystkich kandydatów do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Zdjęcia i filmy dostępne są w zakładce "Media". Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego szkołę.