Rekrutacja

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

zapraszamy kandydatów od 13. do 23. roku życia

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,

3. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny - jednorazowo 50 zł na konto: Szkoła Muzyczna , al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin: 73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

drogą mailową: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie szkoły.

 

Dodatkowy termin egzaminów wstępnych - 31.08.2023 r. (czwartek), o godzinie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową

Zakres egzaminu - egzamin w formie ustnej obejmuje:

(1) zagadnienia z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej - badanie poziomu przygotowania kandydata, jego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, słuchu harmonicznego,

(2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (wokalistyka jazzowa - 2 utwory tj. standard jazzowy lub utwór w stylistyce jazzu po angielsku oraz utwór dowolny w języku polskim; instrumentalistyka jazzowa - 2 utwory tj. utworów dowolny oraz utwór w stylistyce jazzu (np. blues, soul, swing, funk, fusion).

Egzaminy odbędą się stacjonarnie w siedzibie szkoły.

 

Regulamin przyjmowania uczniów do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st.

 

Dokumenty do pobrania:

[ikona-download]

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Po zakwalifikowaniu się ucznia do szkoły następuje podpisanie umowy.

[ikona-download]

Umowa