Rekrutacja

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

zapraszamy kandydatów od 13. do 23. roku życia

Termin rekrutacji - 15 czerwca 2024 r. (sobota)

 

"Drzwi otwarte"

Corocznie szkoła organizuje "Drzwi otwarte". Kandydaci oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) będą mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły, konsultacji z nauczycielami, zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz wysłuchania prezentacji muzycznych.

Terminy "Drzwi otwartych"*:

6 maja 2024 r. (poniedziałek) - godz. 17.00

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz.17.00

Konsultacje

Szkoła prowadzi dla kandydatów bezpłatne konsultacje z nauczycielami wybranego instrumentu, wokalu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) oraz nieodpłatnie poradnictwo, które obejmuje w szczególności informowanie o zasadach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.

Zapraszamy!

* w związku z obowiązywaniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO (zakaz wstępu do szkoły osób postronnych) prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniach drogą mailową lub telefoniczną (szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com lub tel. 81 450 57 44).

Ponadto, w ramach wirtualnych "Drzwi Otwartych" zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrań naszych uczniów w zakładce Media - filmy.

Zapytania w sprawie rekrutacji:

tel. (81) 450 57 44

mail: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,

3. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny - jednorazowo 50 zł na konto: Szkoła Muzyczna , al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin: 73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

drogą mailową: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie szkoły.

 

Zakres egzaminu - egzamin w formie ustnej obejmuje:

(1) zagadnienia z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej - badanie poziomu przygotowania kandydata, jego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, słuchu harmonicznego,

(2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (wokalistyka jazzowa - 2 utwory tj. standard jazzowy lub utwór w stylistyce jazzu po angielsku oraz utwór dowolny w języku polskim; instrumentalistyka jazzowa - 2 utwory tj. utworów dowolny oraz utwór w stylistyce jazzu (np. blues, soul, swing, funk, fusion).

 

Regulamin przyjmowania uczniów do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st.

 

Dokumenty do pobrania:

[ikona-download]

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Po zakwalifikowaniu się ucznia do szkoły następuje podpisanie umowy.

[ikona-download]

Umowa