Rekrutacja

Corocznie szkoła organizuje "Drzwi otwarte". Kandydaci oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) będą mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły, konsultacji z nauczycielami, zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz wysłuchania prezentacji muzycznych.

Nadchodzące terminy*:

15 kwietnia 2023 r. (sobota) - godz. 10.00

13 maja 2023 r. (sobota) - godz. 10.00

03 czerwca 2023 r. (sobota) - godz. 10.00

 

* w związku z obowiązywaniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO (zakaz wstępu do szkoły osób postronnych) prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniach drogą mailową lub telefoniczną (szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com lub tel. 81 450 57 44).

Zapraszamy!

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

zapraszamy kandydatów od 13. do 23. roku życia

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,

3. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny - jednorazowo 50 zł na konto: Akademia Talentów Sp. z o.o.ING BANK ŚLĄSKI S.A., 78 1050 1953 1000 0023 5977 6743, al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin

drogą mailową: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie szkoły.

 

Termin egzaminów wstępnych - 17.06.2023 r. (sobota), godz. 10.00

Zakres egzaminu - egzamin w formie ustnej obejmuje:

(1) zagadnienia z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej - badanie poziomu przygotowania kandydata, jego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, słuchu harmonicznego,

(2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (wokalistyka jazzowa - 2 utwory tj. standard jazzowy lub utwór w stylistyce jazzu po angielsku oraz utwór dowolny w języku polskim; instrumentalistyka jazzowa - 2 utwory tj. utworów dowolny oraz utwór w stylistyce jazzu (np. blues, soul, swing, funk, fusion).

Egzaminy odbędą się stacjonarnie w siedzibie szkoły.

 

Regulamin przyjmowania uczniów do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st.

 

Dokumenty do pobrania:

[ikona-download]

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Po zakwalifikowaniu się ucznia do szkoły następuje podpisanie umowy.

[ikona-download]

Umowa