Rekrutacja

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

zapraszamy kandydatów od 13. do 23. roku życia

Dodatkowy termin rekrutacji - 30 sierpnia 2024r., godz. 17:00

Termin rekrutacji - 15 czerwca 2024 r. (sobota), godz. 9.00

Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do dnia 13.06.2024 r.

 

 

"Drzwi otwarte"

Corocznie szkoła organizuje "Drzwi otwarte". Kandydaci oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) będą mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły, konsultacji z nauczycielami, zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz wysłuchania prezentacji muzycznych.

Terminy "Drzwi otwartych"*:

6 maja 2024 r. (poniedziałek) - godz. 17.00

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz.17.00

Konsultacje

Szkoła prowadzi dla kandydatów bezpłatne konsultacje z nauczycielami wybranego instrumentu, wokalu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) oraz nieodpłatnie poradnictwo, które obejmuje w szczególności informowanie o zasadach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.

Zapraszamy!

* w związku z obowiązywaniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO (zakaz wstępu do szkoły osób postronnych) prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniach drogą mailową lub telefoniczną (szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com lub tel. 81 450 57 44).

Ponadto, w ramach wirtualnych "Drzwi Otwartych" zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrań naszych uczniów w zakładce Media - filmy.

Zapytania w sprawie rekrutacji:

tel. (81) 450 57 44

mail: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły,

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,

3. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny - jednorazowo 50 zł na konto: Szkoła Muzyczna , al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin: 73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

drogą mailową: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie szkoły.

 

Zakres egzaminu - egzamin w formie ustnej obejmuje:

(1) zagadnienia z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej - badanie poziomu przygotowania kandydata, jego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, słuchu harmonicznego,

(2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (wokalistyka jazzowa - 2 utwory tj. standard jazzowy lub utwór w stylistyce jazzu po angielsku oraz utwór dowolny w języku polskim; instrumentalistyka jazzowa - 2 utwory tj. utworów dowolny oraz utwór w stylistyce jazzu (np. blues, soul, swing, funk, fusion).

 

Regulamin przyjmowania uczniów do Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II st.

 

Dokumenty do pobrania:

[ikona-download]

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Po zakwalifikowaniu się ucznia do szkoły następuje podpisanie umowy.

[ikona-download]

Umowa