Zarządzenie dyrektora z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminu rekrutacji do szkoły

Informuję, że dnia 11 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 ustalone zostały egzaminy wstępne dla kandydatów do szkoły.

Egzaminy odbędą się stacjonarnie, zgodnie z §26 ust. 13 pkt 27 i 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii - Dz.U. z 2021, poz. 512 - wprowadzającym w  tych sytuacjach wyjątek od zakazu zgromadzeń.  Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia przesłuchania on-line po wcześniejszym umówieniu się.

W bieżącej rekrutacji przeprowadzany będzie wyłącznie egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej (na podstawie § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Skład komisji rekrutacyjnej uzależniony jest od wnioskowanych specjalności i specjalizacji, dlatego też zostanie powołana kolejnym zarządzeniem.