Zarządzenie dyrektora z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie komunikatu CEA dot. egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Informuję, że dnia 21 maja 2021 roku Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie opublikowało komunikat w odpowiedzi na zapytania dotyczącego egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021: 

W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami w zakresie przeprowadzania egzaminów promocyjnych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2020/2021, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że aktualnie kwestię tę reguluje § 11bc rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), który stwierdza, że w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych. Aktualnie nie ma zatem żadnej formalnej możliwości przeprowadzenia wskazanych egzaminów lub podjęcia działań ich pozorujących.

Jednocześnie Centrum informuje, że zgodnie z otrzymanymi przez nas informacjami, zmiana powyższego rozporządzenia, regulująca w sposób ostateczny kwestię nieprzeprowadzania egzaminów promocyjnych (końcowych) w roku szkolnym 2020/2021, oczekuje obecnie na podpis Ministra Edukacji i Nauki oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.   

Biorąc powyższe pod uwagę, w roku szkolnym 2020/2021 egzaminy promocyjne (końcowe) nie będą przeprowadzane, a ocenę, analogicznie do rozwiązania przyjętego w ubiegłym roku szkolnym, wystawi nauczyciel danego przedmiotu.