Zarządzenie dyrektora z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powrotu do zajęć stacjonarnych

Informuję, że dnia 27 maja 2021 roku Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie potwierdziło, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami od dnia 31 maja 2021 roku (poniedziałek) wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.