Zmiana wysokości czesnego od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana wysokości czesnego. Opłata będzie kształtowała się następująco:

500,00 zł/m-c

Zmiany spowodowane są wzrostem kosztów funkcjonowania szkoły.