Monika Szymczyk-Obroślak
śpiew, emisja głosu

absolentka kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Studentka wokalistyki estradowej na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Ukończyła Studium Musicalowe Qurtyna (specjalność wokalno-aktorska). W trakcie nauki w Studium występowała w sztukach: Fredro i miłość reż. Witold Kopeć, Wenus w Futrze reż. Tomasz Bielawiec. Jej spektaklem dyplomowym był monodram Śledztwo Pani Hanki. Wraz z Witoldem Kopciem napisała jego scenariusz i jest autorką piosenek wykorzystanych w spektaklu. Jest absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (specjalność PR i reklama) na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W czasie studiów była zastępca redaktora naczelnego gazety studenckiej Coś Nowego. Jest laureatką VI Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w Meloniku w Rzeszowie (2016) a także finalistką konkursu Open Stage 2013 w Lublinie. Jako aktorka występowała w młodzieżowym teatrze Panopticum (2009-2012). Spektakle: MironiaW takt miłości oraz Ugryź się w język, którego była współautorką. Była chórzystką i solistką chóru dziewczęcego La Musica (2004-2014). Z zespołem Made in Jazz UMCS występowała na Lublin Jazz Festival 2016. Brała udział w koncertach charytatywnych (Znani, a nieznani). Współpracowała z wybitnymi jazzowymi muzykami m. in. Włodzimierzem Nahornym, oraz Mariuszem Bogdanowiczem. Na płycie Przy tobie skomponowanej przez Mariusza Bogdanowicza wykonała jeden utwór, który stał się singlem promującym krążek.