II Regionalne Warsztaty Jazzowe dla Nauczycieli

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszam do udziału w II Regionalnych Warsztatach Jazzowych pn. „Harmonia i improwizacja we współczesnej muzyce jazzowej” organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. prowadzonych przez pedagoga Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach – Pana Tomasza Kałwaka. Warsztaty odbędą się w dniach 21-22.09.2022 r. (środa-czwartek) w siedzibie Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia przy Al. Kraśnickiej 84, 20-718 Lublin. Celem imprezy jest podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli kształcących dzieci i młodzież w specjalnościach jazzowych. Tematem przewodnim wydarzenia jest harmonia i improwizacja we współczesnej muzyce jazzowej.

 

Plan wydarzenia:

 

I dzień - 21.09.2022

 

II dzień -22.09.2022

 

12.00 – 12.45 – wykład - Harmonia

12.45 – 13.30 – wykład

13.30 – 13.45 – przerwa

13.45 – 14.30 – ćwiczenia

14.30 – 15.15 – ćwiczenia

15.15 – 16.15 – przerwa

16.15 – 17.00 – ćwiczenia

17.00 – 17.45 – ćwiczenia

17.45 – 18.30 – ćwiczenia

18.30 – 18.45 – przerwa

18.45 – 19.30 – wykład – podsumowanie I dnia

19.30 – 20.15 – wykład

 

12.00 – 12.45 – wykład - Improwizacja

12.45 – 13.30 – wykład

13.30 – 13.45 – przerwa

13.45 – 14.30 – ćwiczenia

14.30 – 15.15 – ćwiczenia

15.15 – 16.15 – przerwa

16.15 – 17.00 – ćwiczenia

17.00 – 17.45 – ćwiczenia

17.45 – 18.30 – ćwiczenia

18.30 – 18.45 – przerwa

18.45 – 19.30 – wykład – podsumowanie II dnia

19.30 – 20.15 – wykład

 

 

Do formularza zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 16.09.2022 r. drogą elektroniczną na adres: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację w celu przygotowania zaświadczeń dla nauczycieli biorących udział w warsztatach.

 

Joanna Krępecka

p.o. dyrektora

Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia