ZMIANA WYSOKOŚCI CZESNEGO 2023/2024 I NR RACHUNKU BANKOWEGO

Koszt kształcenia w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

CZESNE (płatne do 5. dnia każdego miesiąca z góry przez 12 miesięcy) - 600,00 zł/m-c

UWAGA!

zmiana numeru rachunku bankowego:

73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

Szkoła Muzyczna

BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43